Tiếng Anh Tiếng Việt
Home About Us Projects Get Involved Viet Nam

Có hai loại kiến thức. Chúng ta
biết được chính bản thân của
chúng ta, hay là chúng ta biết
tìm kiếm thông tin về bản thân
chúng ta.

- Samuel Johnson

Thư viện là microcosms cho những cộng đồng ủng hộ những cái đó

Họ trở thành một cộng đồng qua những bản chất riêng của họ. Đây là vai trò chúng tôi nhìn thấy của hội chúng tôi; để trở thành một cộng đồng của những cá nhân có tấm lòng để đem thông tin và hy vọng tới ngàn ngàn gia đình và trẻ em ở Việt Nam.

Trong một vài tháng tới, chúng tôi mời các bạn cảm nhận được sự sáng lập và xây dựng đầu tiên của một thư viện như là một cộng đồng của tất cả những ai muốn làm một điều khác lạ đặc biệt.  

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào, hay là muốn giúp đỡ với việc gây quỹ, hay dung những kỹ năng của bạn để giúp cho sự nỗ lực của chúng tôi, xin không ngừng ngại liên lạc với chúng tôi bất cứ lúc nào.

Xin gửi thư tới:

Vietnam Learning Association
20 Bromfield Rd
Somerville, MA 02144
USA

Gửi điện thư cho chúng tôi tại:
Info@VietnamLibrary.org


Hội Liên Hiệp Thư Viện Việt Nam
Trang ChủVề Chúng TôiNhững Đề ÁnTham GiaĐóng Góp / Trao TặngViệt NamLiên Lạc
20 Bromfield Rd • Somerville, MA 02144
Tel: 508-579-4036 • email: info@vietnamlibrary.org
Copyright © 2007 Hội Liên Hiệp Thư Viện Việt Nam
All Rights Reserved. 501(c)(3)