Tiếng Anh Tiếng Việt
About Us Projects Get Involved Viet Nam Contact

Sứ mệnh của chúng tôi là thành lập những thư viện cho những mục tiêu từ thiện và giáo dục cho tất cả các công dân Việt Nam hiện đang sinh sống ở miền Tây Nam Bộ mà không có được những lợi ích của thư viện miễn phí hay những phương tiện thông tin.

Một thư viện không chỉ là một nơi để giữ sách. Thư viện là nơi mà một người có thể tiếp tục học nếu mà người ấy đặt chân vào ngưỡng cửa. Thư viện còn là  nơi họp mặt cộng đồng, cũng là một nơi với máy vi tính và có chương trình đào tạo phần mềm, và  còn là  nơi an toàn để học khác ở nhà.  Những người công tác thư viện sẽ giúp đỡ về việc điền đơn, và họ là những người chủ trương cộng đồng  không có thành kiến, và sẽ giúp đỡ mọi người từ việc xin thị thực, học đọc, hay là tìm kiếm thông tin cho bài tập ở trường.

Rice Farm In Ho Phong
Town Center Near Ho Phong
View From Bridge In Ca Mau

You may also learn some things about Viet Nam which you would not have expected. This is a beautiful country full of generous, hard-working people. Photographs will never do the country justice, but they are a good place to start.

Read "Lan's Story" to find out why we are so strongly committed to including eye exams and free glasses in the range of services we offer in our libraries.

We value feedback on the website, and we're eager to speak to anyone with a desire to volunteer, make a donation, or willingness to learn more about what we do. Visit our contact page for a variety of ways to get in touch with us.

Market In Ho Phong
Road Outside Bac Lieu
Main Waterway Through Ca Mau


Hội Liên Hiệp Thư Viện Việt Nam
Trang ChủVề Chúng TôiNhững Đề ÁnTham GiaĐóng Góp / Trao TặngViệt NamLiên Lạc
20 Bromfield Rd • Somerville, MA 02144
Tel: 508-579-4036 • email: info@vietnamlibrary.org
Copyright © 2007 Hội Liên Hiệp Thư Viện Việt Nam
All Rights Reserved. 501(c)(3)